İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Temel Kavramlar ve Uygulamalar

1.Amaç:

Programın amacı kurumsallaşmayı amaçlayan özel sektör işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında sorumluluk taşıyan orta ve üst düzey yöneticilere, meslek örgütlerinin ilgili elemanlarına ve iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi ve donanımını artırmak isteyen bireylere, iş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları ve uygulama prensipleri konusunda temel bir eğitim vermektir.

Bu çerçevede, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında dünyadaki uygulamaların yanısıra iş sağlığı ve güvenliğinin tanımı, önemi ve işletme verimliliğine etkisi, risk ve tehlike kavramları, sağlığı bozan çeşitli risk etmenleri, risklerin önlenmesi metodları, İSG yönetim sistemleri, iş kazası ve meslek hastalığı kavramları, isg alanında işçiler ile işverenlerin yasal yükümlülükleri,KKTC İSG mevzuatının temel unsurları gibi konular ele alınacak ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki prensip ve uygulamalara ilişkin temel bir eğitim verilecektir.

Kurs toplam 8 saatten (1 gün) oluşacaktır.

CV

Adı-Soyadı: Aziz Gürpınar

Doğum Tarihi veYeri: 12.11.1958 Baf

Temmuz1982’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nden “Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisi” ünvanıyla ve iyi dereceyle mezun oldu.

Askerliğini 1982-1984 yılları arasında yedek subay olarak yaptı.

Aralık 1984’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Bağlı Çalışma Dairesi’nde “Çalışma Memuru”olarak kamu görevine başladı.

1990 yılında “Çalışma Müfettişi”,1993 yılında “Kıdemli Çalışma Müfettişi”olarak göreve devam etti.

1996 yılında “İşyerleri Teftiş Şube Amirliği”ne atandı.

2005 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Müsteşar olarak atandı ve Haziran 2009 tarihine kadar bu görevi yürüttü.Daha sonra Bakanlıkta müşavir olarak görev yaptı ve Ocak 2011’de emekli oldu.

Mart-Nisan 2011’de Çalışma Dairesi tarafından düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yetiştirme Kursu”nda eğitmenlik yaptı.

Halen Yakın Doğu Üniversitesi’nde “İstihdam ve Sosyal Güvenlik” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği”dersleri vermektedir.

Yürüttüğü Başlıca Görev ve Projeler:

Çalışma yasalarında belirtilmiş olan rutin görevleri yürütmenin yanı sıra;

1987-2000 yılları arasında “4-10 Mayıs İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Haftası” etkinliklerinin(tanıtım,eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri) organizasyonunu yaptı.

1992-2004 yılları arasında Daire personeline yönelik olarak yapılan eğitim çalışmalarını organize etti.

1992 yılında “İş Yasası”nı ve bu yasaya bağlı tüzükleri hazırlayan çalışma komitesinde görev yaptı.

1996 yılında UNOPS tarafından finanse edilen “Gürültülü İşyerlerinin Analizi Projesi”ni hazırladı ve bu projenin sorumluluğunu yürüttü.

2001 yılında UNOPS tarafından finanse edilen “Halk Sanatları Enstitüsü” Projesini hazırlayan komitede ve Enstitü’nün ilk yönetim kurulunda görev yaptı.

2002-2003 yıllarında UNOPS tarafından finanse edilen “Fabrika ve İşyerlerinde Toz Kirliliğini Ölçüm Projesi”ni hazırladı ve bu projenin sorumluluğunu yürüttü.

2006 yılında “Turizm Eğitim İstihdam Projesi”nin ve 2007 yılında “İnşaat Sektöründe Ara Eleman Yetiştirme Projesi”nin koordinatörlüğünü yürüttü.

“Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası”nı (2006),”Basın İş Yasası”nı (2007),”Sosyal Güvenlik Yasası”nı (2007) ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası”nı (2008) hazırlayan komitelerde başkanlık yaptı.

Avrupa Birliği mevzuatına uyumu amaçlayan ve 2008 yılında hazırlanan “Muktesebata Uyum Programı”nın (MUP) hazırlanmasında Bakanlık adına sorumluluk yürüttü.

Katıldığı Kurs ve Etkinlikler:

Haziran 1995’te T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda “İş Teftiş Sisteminin Organizasyonu ve Yönetimi”konulu 2 haftalık bir kursa katıldı.

Mayıs-Haziran 1996’da Fullbright bursuyla ABD’de “İşgüvenliği Teftiş ve Yönetim Sistemleri” konulu 7 haftalık bir kursa katıldı.Kurs sonucunda “Advanced Safety Certificate” sahibi oldu.

1998,1999 ve 2003’te Ankara’da düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansları”na katıldı.

Eylül 2004’te Ankara’da düzenlenen “9. Çalışma Kurultayı”na katıldı.

Ekim 2004’te Brüksel’de “İş Sağlığı ve Güvenliği”konulu seminere katıldı.

Mayıs 2005’te Maastrich’te düzenlenen “Avrupa Birliği’ne Uyum İçin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi”konulu bir haftalık kursa katıldı.

Ekim 2006’da Zagrep’te “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi”konulu bir seminere katıldı.

Aralık2007’de Lüxemburg’da “Avrupa Birliği’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı”konulu bir seminere katıldı.

Yabancı Dil:İyi derecede İngilizce

İletişim:05338619701 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.